Novinky / News:

Shrnutí roku 2020

Celosvětová "pandemie viru Covid 19" se promítla i v dění chovatelské stanice. Z důvodu bezpečnostních opatření se uzavíraly státní hranice, byly zrušeny lety, platil zákaz shromažďování lidí, omezení služeb a rušení všech akcí mezi které patří také výstavy psů nebo zkoušky. Tímto nejvíce utrpěla nejmladší fenka Fergie Ferguson Dramijos, která měla před sebou slibnou kariéru, nemohli jsme se účastnit výstav ani zkoušek ne jen doma v ČR ale ani v zahraničí takže přišla o celou výstavní sezonu. Hned na začátku roku, ještě před tím, než se začala zavádět "opatření proti šíření viru" stihla Delicious Drambuie splnit poslední podmínku pro udělení titulu Slovenský šampion na mezinárodní výstavě v Nitře a na mezinárodní výstavě v Brně zase Českého šampiona. I nepříznivá doba však přinesla něco radostného, podařilo se odchovat hned dva vrhy štěňátek, maminkou toho jarního byla Delicious Drambuie a podzimní vrh měla Caballero Cabana, většina štěňátek z obou vrhů zůstala tentokrát v Česku, kvůli nejisté a složité situaci v Evropě a ve světě nebylo možné vyhovět zájemcům ze zahraničí, pouze do sousedního Německa se podařilo exportovat celkem tři štěňátka z obou vrhů. V létě, kdy na krátkou dobu byla uvolněna opatření a otevřely se hranice, nás navštívila již tradičně fenka Ellie Saab Dramijos z Norska se svými majiteli. Fergie Ferguson oslavila první narozeniny a také stihla dvě české národní výstavy než přišla "další vlna pandemie" a znovu se vše muselo rušit. Na podzim se mi podařilo odletět na tři týdny pracovně do krásného Švédska, kde jsem navštívil mimo spousty kouzelných míst také svého pejska Frozen Frisco Dramijos, který tam žije na statku se svou rodinou, dokonce byl v té době otcem v očekávání, bylo to skvělé setkání. I přes nepřízeň vyšší moci však hodnotím rok v chovatelské stanici Dramijos celkem kladně.

The worldwide "pandemy of the new Covid 19 virus"´ has projected even in the kennel. Due to the safety measures the country borders were closed, fligths were cancelled, there was a prohibition of meeting people, limitation of services and there were also cancelled all the activities, among which also there are dog shows or exams. Our youngest bitch Fergie Ferguson Dramijos has suffered the most although she had had a very promissing carrier. We could not take part in the shows or exams not only in the Czech Republic but also abroad, which means she has lost all the show season. Just at the beginning of the year, before the measures against the virus were started Delicious Drambuie managed to fulfill the last condition to be awarded the title Slovak Champion at the international show in the town of Nitra and at the intenational show in the city of Brno where she was awarded the title the Czech Champion. In spite of the bad time has brought something nice, we managed to take care of two littters of the puppies. The mum of the spring litter was Delicious Drambuie and Caballero Cabana had the autumn litter. Most of the puppies had to stay in the Czech Republic because of the uncertain and complicated situation in Europe and in the world. We could not satisfy the people being interested in the puppies from the foreign countries. We managed to export total three puppies to Germany from both litters. In summer, when the measures were a little free and the borders were open, we were traditionally visited by the bitch Ellie Saab Dramijos from Norway with her owners. Fergie Ferguson celebrated her first birthday and she managed to take part in two Czech national shows before "another virus wave" came and everything had to be cancelled. In autumn I managed to fly on business trip to beautiful Sweden for three weeks where I visited plenty of charming places and also my dog Frozen Frisco Dramijos who lives there at the farm with his family. In that time he expected to become father, the meeting was excellent. In spite of the "vis majeur" I evaluate this year in the kennel Dramijos totally positively.

Šampionáty / Championships

  • Delicious Drambuie Dramijos - Český šampion / Czech champion
  • Delicious Drambuie Dramijos - Slovenský šampion / Slovak champion
Šampionáty 2020
Šampionáty 2020

Výstavy / Dog shows

25. 1. 2020 CACIB Nitra (SK)
Rozhodčí / Judge: Tesics Gyorgy (HU)
  • Delicious Drambuie Dramijos - V1 / Exc. 1 , CAC
1. 2. 2020 CACIB Brno (CZ)
Rozhodčí / Judge: A.B. Sluiter (NL)
  • Delicious Drambuie Dramijos - V1 / Exc. 1 , CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS, Crufts qualification
15. 8. 2020 CAC Mladá Boleslav (CZ)
Rozhodčí / Judge: Lenka Frnčová (CZ)
  • Fergie Ferguson Dramijos - V2 / Exc. 2
5. 9. 2020 CAC Olomouc (CZ)
Rozhodčí / Judge: Lenka Frnčová (CZ)
  • Fergie Ferguson Dramijos - V1 / Exc. 1 , CAJC, BOJ, BOB
Výstavy 2020
Výstavy 2020
Výstavy 2020
Výstavy 2020

Štěnátka / Puppies

Vrh G / Litter G
Datum narození / date of birth: 14. 5. 2020
Otec / Father: Homer Grand Grades
Matka / Mother: Ch. Delicious Drambuie Dramijos
Kluci / Boys: 4
Holky / Girls: 7


Vrh H / Litter H
Datum narození / date of birth: 26. 8. 2021
Otec / Father: Black Panther Štěmarali
Matka / Mother: JCh. Caballero Cabana Dramijos
Kluci / Boys: 1
Holky / Girls: 5


Litter G


Litter H