Novinky / News:

Shrnutí roku 2019

Rok 2019 nám přinesl spoustu významných událostí. Dařilo se nejen v chovu ale i po výstavní stránce a v mezinárodních kontaktech. V prvním čtvrtletí postupně odešla do nových domovů štěňátka z vrhu E, který se narodil již na konci roku 2018, někteří do v Česka a ostatní do zahraničí - do Rakouska, Norska a USA. Po výstavách se během roku pohybovala hlavně Deli (Delicious Drambuie), vystavovala se v Česku, na Slovensku a také v Rakousku, o úspěchy nouze nebyla, Deli se během roku stala Českým, Slovenským i Rakouským junioršampionem, největší úspěch však sklidila na Evropské výstavě v Rakouském Welsu, kde bylo přihlášeno celkem 83 basetů z mnoha zemí Evropy, třída otevřená, ve které se předváděla, byla hojně zastoupena fenami z několika zemí. Deli získala 2. místo s titulem res.CACA, což je veliký úspěch. Delince se dařilo i na zkouškách, vyhrála 1.místo na Mezinárodních barvářských zkouškách honičů s titulem CACT. Úspěchy měli také moji odchovanci, žijící v zahraničí, nejvíce mne potěšil Dr. Peper Dramijos žijící na Novém Zélandu, od něho mi přišel poštou nejkrásnější dárek - originál certifikátu Novozélandského šampiona s milým dopisem od majitelky. Jsem pyšný že mohu být prvním Českým chovatelem, který odchoval šampiona Nového Zélandu. V Jižní Africe několikrát vítězil pejsek Dallmore on Ice, ve Finsku pejsek Cola Cao a své první výstavy si vyzkoušela některá štěňátka z již zmiňovaného vrhu E (fenka Ellie Saab v Norsku nebo pejsek Edgar Wessex v Česku). V březnu oslavila Jůlinka 10. narozeniny, slavila doma se svou smečkou a také jsme byli pozváni na oslavu do rodného hnízda (ch.s. Bohemia Horrido) do Světlé nad Sázavou, kde jsme slavili podruhé, Jůlinka se po deseti letech setkala s některými ze svých sourozenců, kteří přijeli slavit také, bylo to moc milé setkání. V létě jsme měli několik návštěv, z těch zahraničních to byla Fenka Ellie Saab Dramijos z Norska s majiteli, Ellie hned poznala svůj rodný domov a smečku ve které vyrůstala, byl to příjemně strávený čas. V srpnu přiletěla z Nového Zélandu paní Maree McKenzie (majitelka pejska Dr. Peper), byla pozvána na posuzování mezinárodní výstavy a s dalšími třemi kamarádkami poté měsíc cestovaly po Evropě, v nabitém programu si však vymezila dva dny čas, aby nás mohla navštívit, bylo mi ctí přivítat znovu tak vzácnou návštěvu. V létě také přivedla na svět svůj první vrh Caballero Cabana, porodila 11 štěňátek (vrh F), otcem štěňátek byl Anglický pes Woferlow Liberty Bell, z tohoto velmi povedeného vrhu jsem si nechal fenku Fergie Ferguson, ostatní štěňátka odešla do nových domovů v Česku, na Slovensku, v Německu, Dánsku, Švédsku ale také v Jihoafrické republice, (chovatelská stanice Tidalwaves), kde jsem již měl dva pejsky z vrhu D. Moje Caba byla první z vrhu C, která přivedla na svět štěňátka ale za nedlouho na to se narodila štěňátka sestře Cake Pops Dramijos na Sicílii, a hned dva vrhy se narodily také po bratrovi Capri Sonne Dramijos na Slovensku. V jižní Africe byly překrásné vrhy po pejscích Denis d´Or a Dallmore on Ice Dramijos a na Novém Zélandu se stal otcem můj milovaný Dr. Peper Dramijos. Na všechny jsem moc pyšný a mám radost, že i ve světě se mým odchovům daří. Za celý rok se toho událo skutečně dost, ne vždy bylo vše jednoduché ale stálo to za to!

The year 2019 brought us many significant events. We had much success not only in breeding but also regarding shows and in the international contacts. In the first quarter of the year the puppies from the litter E left for their new homes which had been born already at the end of the year 2018. Some of them left to the Czech Republic and the others left abroad – to the Austria, Norway and the United States. Mainly Deli (Delicious Drambuie) was taking part in the Dog Shows in the Czech Republic, in Slovakia and also in Austria, there was much success. During the year Deli became the Czech, Slovak and Austrian junior champion. However, she won the greatest success at the European Dog Show in Austrian city of Wels, where total 83 bassets were enrolled from many European countries. The open class was represented by the bitches from several countries. Deli won the 2nd place with the title res. CACA, which is the great success. Deli was also very good at the exams, she won the first place at the International Hunting Exams BZH with the title CACT. My fosterlings living abroad were successful, too. I was happiest by Dr. Peper Dramijos living in New Zealand, I got the most beautiful present sent by post – the original of the certificate of the New Zealand´s champion together with a nice letter from his owner. I am very proud of the fact that I can be the first Czech breeder of the New Zealand´s champion. In South Africa there was the winner Dallmore on Ice several times, in Finland the dog Cola Cao and some puppies tried their first shows from the above mentioned litter E (the bitch Ellie Saab in Norway or the dog Edgar Wessex in the Czech Republic). Jůlinka celebrated her 10th birthday in March, she celebrated it at home with her pack and we were also invited to the party to her native nest (the kennel Bohemia Horrido) in the town of Světlá nad Sázavou where we celebrated already for the second time. Jůlinka met some of her siblings who came to the celebration after ten years; the appointment was very nice. In summer we had several visitors, regarding the foreign ones: the bitch Ellie Saab Dramijos from Norway with her owners. Ellie immediately recognized her native home and the pack she was growing in; it was a very nice time. In August Mrs. Maree McKenzie, the dog Dr. Peper´s owner arrived from New Zealand. She had been invited to evaluate the international dog show and afterwards she and her three friends were travelling round Europe. She was extremely busy but in spite of this fact she found two days to come and see us. It was the great honour for me to welcome her here. In summer there was the bitch Caballero Cabana´s first litter, she gave birth to 11 puppies (litter F). The puppies´ father was the English dog Woferlow Liberty Bell. I kept the bitch Fergie Ferguson from this very beautiful litter and the other puppies left for their new homes in the Czech Republic, Slovakia, Germany, Denmark, Sweden and also in South Africa (the kennel Tidalwaves) where I already had two dogs from the litter D. My Caba was the first from the litter C who gave birth to the puppies and soon after that her sister Cake Pops Dramijos gave birth to the puppies in Sicilly and two litters were born after their brother Capri Sonne Dramijos in Slovakia. In South Africa there was a very beautiful litters after the dogs Denis d´Or and Dallmore on Ice Dramijos and in New Zealand my beloved Dr. Peper became father. I am very proud of everyone and I am happy that my offspring are doing well in the world. A lot has happened in a year, it was not always easy but it was worth it!

Šampionáty / Championships

 • Delicious Drambuie Dramijos - Český junior šampion / Czech junior champion
 • Delicious Drambuie Dramijos - Slovenský junior šampion / Slovak junior champion
 • Delicious Drambuie Dramijos - Rakouský junior šampion / Austrian junior champion
Šampionáty 2019
Šampionáty 2019
Šampionáty 2019

Výstavy / Dog shows

12. 1. 2019 CAC Brno (CZ)
Rozhodčí / Judge: Václavík Miroslav (CZ)
 • Delicious Drambuie Dramijos - V1 / Exc. 1 , CAJC
2. 2. 2019 CACIB Brno (CZ)
Rozhodčí / Judge: De Cuyper Jos (BE)
 • Delicious Drambuie Dramijos - V1 / Exc. 1
 • Caballero Cabana Dramijos - V2 / Exc. 2 , res. CAC
3. 2. 2019 CACIB Brno (CZ)
Rozhodčí / Judge: Cox Laura (IE)
 • Delicious Drambuie Dramijos - V2 / Exc. 2
 • Caballero Cabana Dramijos - V2 / Exc. 2 , res. CAC
20. 4. 2019 CACIB Praha (CZ)
Rozhodčí / Judge: Guido Schafer (D)
 • Delicious Drambuie Dramijos - V1 / Exc. 1 , CAJC
28. 4. 2019 Klubová výstava Finsko / Club show Finland
Rozhodčí / Judge: Roggers Marita (GB)
 • Cola Cao Dramijos - V1 / Exc. 1 , best dog, winner special show
8. 6. 2019 Klubová výstava Tábor (CZ) / Club show Tábor (CZ)
Rozhodčí / Judge: Tomasz Mrocek (PL)
 • Edgar Wessex Dramijos - VN1 / very promising 1 , BIS Puppy
 • Delicious Drambuie Dramijos - V2 / Exc. 2 , res. CAC
8. 6. 2019 Speciální výstava Tábor (CZ) / Special show Tábor (CZ)
Rozhodčí / Judge: Barbara Larska (PL)
 • Edgar Wessex Dramijos - VN1 / very promising 1 , BIS Puppy
 • Delicious Drambuie Dramijos - V2 / Exc. 2 , res. CAC
13. 7. 2019 CAC Mladá Boleslav (CZ)
Rozhodčí / Judge: Matyáš Jaroslav (CZ)
 • Delicious Drambuie Dramijos - V1 / Exc. 1 , CAC
17. 8. 2019 CACIB Bratislava (SK)
Rozhodčí / Judge: Věra Dvořáková (SK)
 • Delicious Drambuie Dramijos - V1 / Exc. 1 , CAC
18. 8. 2019 CACIB Bratislava (SK)
Rozhodčí / Judge: Lenka Frnčová (CZ)
 • Delicious Drambuie Dramijos - V1 / Exc. 1 , CAC
24. 8. 2019 CACIB Mladá Boleslav (CZ)
Rozhodčí / Judge: Maree McKenzie (NZ)
 • Delicious Drambuie Dramijos - V1 / Exc. 1 , CAC, res. CACIB
 • Edgar Wessex Dramijos - VN1 / very promising 1
28. 9. 2019 CACIB Tulln (AT)
Rozhodčí / Judge: Milivoje Urošević (SRB)
 • Delicious Drambuie Dramijos - V1 / Exc. 1 , CACA, CACIB, BOS, Crufts qualification
12. 10. 2019 CACIB České Budějovice (CZ)
Rozhodčí / Judge: Řehánek Petr (CZ)
 • Delicious Drambuie Dramijos - V1 / Exc. 1 , CAC
 • Edgar Wessex Dramijos - V2 / Exc. 2
Výstavy 2019
Výstavy 2019
Výstavy 2019
Výstavy 2019

Evropská výstava Wels (AT) / European dog shows Wels (AT)

16. 6. 2019
Rozhodčí / Judge: Ahrens Hana (AT)
 • Delicious Drambuie Dramijos - V2 / Exc. 2 , res. CACA
Výstavy 2019
Výstavy 2019

Lovecké zkoušky / Hunting test

7. 4. 2019 MBZH
 • Delicious Drambuie Dramijos - 1. cena / I. price , CACT
Lovecké zkoušky 2019
Lovecké zkoušky 2019
Lovecké zkoušky 2019
Lovecké zkoušky 2019

Štěnátka / Puppies

Vrh F / Litter F
Datum narození / date of birth: 30. 7. 2019
Otec / Father: Ch. Woferlow Liberty Bell
Matka / Mother: Ch. Delicious Drambuie Dramijos
Kluci / Boys: 4
Holky / Girls: 7


Litter F